"Αγαπάμε αυτό που κάνουμε και αγαπάμε να βοηθούμε τους άλλους να πετύχουν αυτό που αγαπούν να κάνουν."